cigan

Cigan

Cikáni: Překonávání předsudků a objevování bohaté kultury

Článek na téma "Cigán" se zabývá jednou z národností, která má v České republice dlouhou historii. Tento pojem nezahrnuje pouze všechny osoby romského původu, ale také ty, kteří mají kořeny v jiných etnických skupinách žijících v oblasti Balkánu. Cikáni jsou často stigmatizováni a diskriminováni kvůli svému původu...