dědická daň

Dědická Daň

Dědická daň: Co potřebujete vědět o dědictví a daních

Co je dědická daň? Dědická daň je daň, kterou musí zaplatit osoba, která zdědí majetek po zemřelém. Jedná se o formu daně z převodu majetku a jejím účelem je zdanit přechod majetku na nového vlastníka. Dědická daň se platí jak za movité, tak i nemovité věci, a to včetně peněz na bankovním účtu nebo cenných...