integrace

Integrace

Jednota ve společnosti: Cesta k úspěšné integraci

Integrace znamená proces začlenění jedince nebo skupiny lidí do společnosti, v níž jsou přijímáni a uznáváni za rovnocenné členy. Tento proces může být náročný jak pro selfidentifikaci jednotlivce, tak i pro jeho přizpůsobení se novému prostředí a kultuře. Integrace může probíhat na různých úrovních - od rodiny a...