komunikace bez slov

Neverbální Komunikace

Silence Speaks Louder: Nejvýraznější formy neverbální komunikace

Neexistuje jen jediný způsob, jak se dorozumívat s druhými lidmi. Kromě slovní komunikace existuje také neverbální, která hraje velmi důležitou roli v každodenním životě. Nejedná se pouze o gesta a mimiku obličeje, ale také o tón hlasu, pohyby těla, postoj a další prvky, které nám umožňují vyjádřit své myšlenky a...