konstantní symbol

Konstantní Symbol

Bankovní symbol: Význam a použití konstantního symbolu v bankovnictví

Co je konstantní symbol a jak funguje? Konstantní symbol je unikátní identifikátor, který slouží k identifikaci konkrétního účtu u bankovních transakcí. Skládá se z určitého počtu číslic a je pevně přiřazen každému klientovi banky. Jeho hlavní funkcí je zabezpečit správné přiřazení platby k danému účtu, což...