rasismus

Rasismus

Rasismus: Boj proti formě diskriminace ve společnosti

Co je rasismus: Vysvětlení termínu a jeho významu ve společnosti. Rasismus je forma diskriminace, která se zakládá na přesvědčení o nadřazenosti jedné rasy nad ostatními. Tento termín se vztahuje nejen na fyzické rozdíly mezi lidmi, ale také na kulturní, náboženské a etnické odlišnosti. Rasismus má negativní dopad na...