romky

Romky

Romky: Překonávání předsudků a budování inkluzivní společnosti

Romská menšina, někdy známá také jako Romové či cikáni, je jednou z největších etnických menšin v Evropě. Romské obyvatelstvo bylo a stále je často diskriminováno kvůli svému původu a kultuře. Mnoho Romů žije v chudobě a sociálním vyloučení a setkávají se s mnoha překážkami v oblastech jako jsou zaměstnanost,...