sexismus

Sexismus

Sexismus ve společnosti: Boj proti diskriminaci na základě pohlaví

Co je sexismus? Sexismus je forma diskriminace, která se zakládá na pohlaví. Jedná se o předsudky, stereotypy a nerovné zacházení vůči jednotlivcům na základě jejich pohlaví. Sexismus může být jak explicitní, například ve formě urážek či fyzického násilí, tak i implicitní, kdy jsou ženy nebo muži přehlíženi či...