tajná společnost

Ilumináti

Ilumináti: Mýtus, nebo realita v srdci společnosti?

Původ mýtu o iluminátech Mýtus o iluminátech, tajné společnosti ovládající svět, má kořeny v 18. století. V roce 1776 založil Adam Weishaupt, profesor kanonického práva na univerzitě v Ingolstadtu, spolek s názvem Řád iluminátů. Cílem řádu bylo šířit osvícenství a bojovat proti pověrám a náboženskému vlivu na...