účetní dokument

Účetní Závěrka

Účetní závěrka: Klíčový dokument pro správu financí

Co je účetní závěrka? Účetní závěrka je klíčovým dokumentem pro správu financí podniku. Jedná se o souhrn účetních výkazů, které poskytují přehled o finanční situaci a výkonnosti podniku za určité období. Účetní závěrka slouží k prezentaci finančních informací vnitřním i vnějším uživatelům, jako jsou...