zdenka svatek

Zdenka Svatek

Zdenka svátek: Osl

Zdenka svátek je méně známým svátkem v českém kalendáři, ale pro všechny Zdenky a jejich blízké má velký význam. Tento svátek slavíme každoročně 14. ledna a připomíná nám jméno Zdenka, které má kořeny ve staroslověnském jazyce a znamená "ochránkyně". Je to den, kdy si můžeme připomenout naše milované Zdenky a...