zkratka pro hlavní analytický nástroj pro technickou analýzu