způsob, jakým je někdo zesměšňován

Dehonestace

Dehonestace: Když se smích stane zbraní ve společnosti

Dehonestace ve veřejném prostoru Dehonestace, tedy úmyslné poškozování něčí pověsti a cti, je bohužel v dnešní době běžnou součástí veřejného prostoru. Ať už se jedná o politiku, média nebo online prostředí, setkáváme se s ní stále častěji. Způsobů, jakými je někdo zesměšňován a dehonestován, je...