Umprum: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze - Kde se umění setkává s průmyslem

Umprum

Co je UMPrum?

UMPrum, neboli Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, je jednou z nejprestižnějších uměleckých škol v České republice. Je to instituce, která se zaměřuje na vzdělávání a rozvoj talentovaných studentů v oblasti umění a designu. UMPrum je známý svou inovativní a experimentální přístupem k výuce a jeho absolventi jsou respektováni jak na domácí, tak i na mezinárodní úrovni. Škola poskytuje široké spektrum studijních programů a nabízí studentům možnost rozvíjet své kreativní schopnosti a profesionální dovednosti ve spolupráci s renomovanými umělci a průmyslovými partnery.

Historie UMPrum

Historie UMPrum sahá až do roku 1885, kdy byla škola založena jako Uměleckoprůmyslové museum v Praze. V roce 1920 se pak přeměnila na samostatnou vysokou školu pod názvem Česká vysoká škola uměleckoprůmyslová. Během své existence prošla různými změnami a reorganizacemi, avšak vždy si udržela svou pověst jako prestižní instituce pro studium uměleckých řemesel a designu. Dnes je UMPrum jednou z nejvýznamnějších uměleckých škol v České republice s bohatou historií a tradicí.

Studijní programy na UMPrum

Na UMPrum je k dispozici široká škála studijních programů v oblasti uměleckých a designových disciplín. Studenti mohou vybírat z bakalářských, magisterských i doktorských programů. Mezi nejpopulárnější patří například Grafický design, Průmyslový design, Keramika a porcelán, Šperk a kamenictví, Textilní design nebo Architektura interiéru. Každý program je zaměřen na rozvoj kreativity a praktické dovednosti studentů v daném oboru. UMPrum se pyšní svou otevřeností vůči novým směrům a technologiím, což umožňuje studentům zkoumat inovativní přístupy ve svém uměleckém a průmyslovém působení.

Významné osobnosti spojené s UMPrum

Významné osobnosti spojené s UMPrum jsou klíčovými představiteli českého uměleckoprůmyslového světa. Mezi nimi patří například architekt Adolf Loos, který se stal jedním z nejvýznamnějších architektů 20. století. Další významnou osobností je designér a pedagog Ladislav Sutnar, který se proslavil svým funkcionalistickým stylem a moderním přístupem k designu. Dále nelze opomenout sochaře a keramika Jana Kotíka, který se stal symbolem českého modernismu. Tito umělci a mnoho dalších vytvořili silnou tradici UMPrum a jejich práce dodnes ovlivňuje oblast uměleckého průmyslu.

Spolupráce UMPrum s uměleckým průmyslem

Spolupráce UMPrum s uměleckým průmyslem je klíčovou součástí vzdělávacího procesu na této prestižní umělecké škole. UMPrum úzce spolupracuje s předními firmami a designovými studii, které nabízejí studentům možnost získat praktické zkušenosti a uplatnit své dovednosti ve skutečném prostředí. Škola pořádá také různé workshopy, semináře a soutěže, které umožňují studentům navázat kontakty se zkušenými profesionály a rozvíjet svou kreativitu. Díky této spolupráci mají absolventi UMPrum vynikající přístup k pracovním příležitostem v oblasti uměleckého průmyslu.

Aktivity a projekty UMPrum

Aktivity a projekty UMPrum jsou neustálým zdrojem inspirace a inovace. Škola se pravidelně účastní výstav a bienále, kde prezentuje práce svých studentů i pedagogů. UMPrum také pořádá různé workshopy, semináře a přednášky s předními odborníky z oblasti uměleckého průmyslu. V neposlední řadě se škola zapojuje do mezinárodních projektů a spolupracuje s dalšími uměleckými institucemi. Díky těmto aktivitám si UMPrum udržuje svou prestižní pozici jako jedna z předních uměleckoprůmyslových škol v Evropě.

Jak se přihlásit na UMPrum?

Přihlášení na UMPrum je možné prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách školy. Potřebujete vyplnit osobní údaje, přiložit motivační dopis a životopis a také poskytnout ukázky svého uměleckého nebo designového díla. Po odeslání přihlášky budete pozváni na přijímací zkoušku, která zahrnuje testy z oboru a rozhovor s komisí. Přijetí na UMPrum je založeno na talentu, kreativitě a schopnosti projevit se v uměleckém prostředí.

Možnosti kariéry po absolvování UMPrum

Po absolvování UMPrum se otevírají široké možnosti kariéry v oblasti uměleckého průmyslu. Absolventi mohou pracovat jako designéři, výtvarníci, architekti nebo kurátoři ve významných galeriích a muzeích. Mnozí se také uplatňují jako grafici, ilustrátoři nebo scénografové ve filmovém a televizním průmyslu. Díky svým dovednostem a znalostem získaným na UMPrum mají absolventi konkurenční výhodu na trhu práce a často si mohou vybírat z různorodých nabídek zaměstnání.

Kontaktní informace a adresa UMPrum

Adresa:

UMPrum - Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

náměstí Jana Palacha 80

116 93 Praha 1

Telefon: +420 234 621 111

E-mail: info@umprum.cz

Webové stránky: www.umprum.cz

Pro více informací o přijímacím řízení, studijních programech a dalších aktivitách UMPrum se můžete obrátit na kontaktní údaje uvedené výše.

Publikováno: 11. 01. 2024

Kategorie: škola

Autor: Lýdie Váchová

Tagy: umprum | vysoká škola uměleckoprůmyslová v praze